Trasy
Przyrodnicze skarby Ujścia Warty
1:12 h
4.8 km
Oparta na najcenniejszych walorach przyrodniczych trasa piesza wymagająca kilkakrotnego przemieszczania się samochodem pomiędzy wybranymi atrakcjami. Łączny czas zwiedzania wynosi ok. 8–10 godz. Można ją podzielić na dwa etapy: północny i południowy względem Warty. Podczas zwiedzania warto zaglądnąć do rozdziału 1.6 (zob. s. 74), w którym opisano przyrodniczą wartość napotykanych na trasie form ochrony i tematykę poszczególnych ścieżek przyrodniczych. 
Trasa rozpoczyna się przed leśniczówką Nowiny. Dojazd do niej odbywa się drogą szutrową, odchodzącą w kierunku północnym od szosy nr 132, pomiędzy Witnicą a Bogdańcem, ok. 100 m na wschód od Motylewa. Przy zjeździe z szosy w ową szutrową drogę znajduje się dobrze widoczna tablica z czerwonym tłem, informująca o granicy obszaru Natura 2000. Nieopodal leśniczówki (oddalonej o 500 m od szosy nr 132) zlokalizowany jest niewielki parking. Stamtąd do rezerwatu jest już tylko kilkaset metrów. Na parkingu należy zostawić samochód i pieszo udać się dalej prosto, drogą szutrową. Po kilkudziesięciu metrach marszu należy skręcić w pierwszą wyraźną drogę w prawo. Szosa wspina się ku górze, po czym rozwidla. Należy iść główną drogą lekkim łukiem w lewo, aż do tablicy informacyjnej rezerwatu Bogdanieckie Grądy (dawniej Bogdaniec II). Za tablicą widoczna jest droga biegnąca grzbietem wzniesienia. Spacer nią pozwoli zobaczyć niezwykle malownicze ukształtowanie terenu: wąwozy i strome stoki porośnięte okazałą dąbrową. Spacer trwa 1–2 godz. Powrót tą samą drogą. 
Następnym punktem na trasie wycieczki jest rezerwat Las Morenowy (dawniej Bogdaniec I). Znajduje się on po sąsiedzku, więc samochód warto pozostawić na tym samym parkingu i udać się główną szutrową drogą w kierunku szosy nr 132. Kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z nią widoczna jest droga w prawo. Wzdłuż niej, na drzewach, widoczne będą oznakowania szlaku konnego. Należy się nim udać, by po ok. 500 m ponownie stanąć na krawędzi wysoczyzny, skąd rozpościerają się malownicze widoki na stary drzewostan bukowy i dębowy. Tą samą drogą można kontynuować spacer aż do granic rezerwatu. Czas przejścia wynosi ok. 1–1,5 godziny. 
Następnym punktem wycieczki jest ścieżka przyrodnicza Olszynki. Drogą nr 132 należy dojechać do Kamienia Małego i skręcić w lewo za stacją paliw w brukowaną drogę. Następnie minąć przejazd kolejowy i prosto, wyboistą, lecz przejezdną dla samochodów osobowych szosą, powoli dojechać do oddalonego o 2 km parkingu z wieżą widokową. Stamtąd należy pieszo wrócić drogą ok. 900 m w kierunku Kamienia Małego, do drewnianego mostku na przydrożnym kanale. Tu zaczyna się kładka ścieżki przyrodniczej, która prowadzi do lasu bagiennego. Przygotowane na trasie trzy kładki (o łącznej długości ok. 1,5 km), tzw. domek na wodzie, wprowadzą turystę w wielkiej urody siedliska bagienne, których nie sposób w innych okolicznościach przejść suchą stopą. Ścieżka ma charakter pętli o długości 3 km. Wzdłuż całej trasy rozmieszczone są tablice edukacyjne, pomagające poznać specyfikę tutejszych siedlisk i zjawisk przyrodniczych. Czas przejścia wynosi ok. 1,5–2 godz. 
Kolejnym punktem wycieczki jest wizyta na ścieżce przyrodniczej Ptasim Szlakiem. Z Kamienia Małego, przez Kostrzyn lub przeprawę promową na Warcie w okolicy Witnicy, należy dojechać do Słońska. Tam, na głównym rondzie w centrum miejscowości, znajdują się drogowskazy do wspomnianej ścieżki. Kierują one, przez Przyborów, do drogi z płyt betonowych (stąd jej popularna nazwa: Betonka) i dalej, do dużej sześciobocznej wiaty turystycznej i parkingu. Stamtąd należy udać się na 2,5-kilometrowy spacer, mijając po drodze najcenniejsze siedliska Parku Narodowego „Ujście Warty” – zalewowe łąki z niską, trawiastą roślinnością. Na szlaku znajdują się tablice i platforma widokowa, a przy końcu trasy – czatownia ornitologiczna. Powrót tą samą drogą. Czas przejścia w obie strony wynosi ok. 2 godz.
Nieopodal Słońska zlokalizowane są ostatnie atrakcje wycieczki: Dolina Postomii i rezerwat Lemierzyce. Aby do nich dotrzeć, należy wyjechać ze Słońska drogą na Głuchowo: spod kościoła przez mostek na Łęczy na ul. Poniatowskiego i dalej cały czas prosto główną drogą. Kiedy pojawi się ostry zakręt w lewo i most na Postomii, trzeba zjechać w widoczną przed mostem po prawej stronie drogę gruntową. Tam należy zaparkować samochód i udać się dalej pieszo. Po ok. 200 m droga dociera do podnóża malowniczych stromych stoków, porośniętych okazałymi dębami, bukami, grabami i sosnami. Trasa ma 5 km długości i kończy się w Lemierzycach. Pokrywa się z tematycznym Szlakiem Dzięcioła, przygotowanym przez lokalnych entuzjastów historii i przyrody. Powrót tą samą drogą lub (co bardziej zalecane) po widocznym na przeciwległym brzegu Postomii wale przeciwpowodziowym. Dostać się nań można po przekroczeniu mostu w Lemierzycach. Czas przejścia wynosi ok. 3–4 godz.

Odwiedzając okolice Słońska, zdecydowanie warto zainteresować się bogactwem historycznym tej miejscowości. Największą atrakcją turystyczną wsi jest kościół z 1522 r. Stanowi on pozostałość po zakonie joannitów. Słońsk był siedzibą baliwa, wysokiego rangą urzędnika zakonnego. Stąd obok kościoła ślady jego rezydencji (dziś w postaci ruin dużego pałacu). Na przykościelnym placu stoi szachulcowy budynek, który mieści w swych wnętrzach ekspozycję pamiątek regionalnych. Warto również zobaczyć ponad stuletnią pompownię, wiekowy młyn, zasługujący na miano „żywego skansenu”, dwa lapidaria i Muzeum Martyrologii. Na uwagę zasługuje także układ przestrzenny wsi.


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.